FORM & FUNKTION

Trädgårdsdesign – idéskiss eller trädgårdsritning

– trädgårdsgestaltning, trädgårdsritning, idéskiss, illustrationsplan.

​

Specificerad offert lämnas efter tomtbesök. 

Uppdragsnivå beror främst på hur skissen ska användas. 

Prisskillnad beror på önskemål om innehåll och tomtens svårighetsgrad. 

Tomter med nivåskillnader kräver mer med nivåberäkningar, murar och trappor. 

​

Markplaneringsskiss 

med övergripande trädgårdsdesign: 15 000-25 000 kr

Markplaneringsskiss lämnas med fördel till markentreprenör i tidigt skede. 

Besparar mycket tid och arbete inför finanläggning genom:

• rätt nivåplanering direkt,

• grävning för träd och häckar på rätt plats

• förberedande av rätt undermaterial på olika ytor (växter, gräs, hårdgjorda ytor som gångar, parkering, murar, trädäck)

• förberedelse av tomrör för belysningsplaceringar,

• spara ingredienser som blir fina i designen (stenar, klippor, buskar, träd).

​

Markplanering baseras på blivande trädgårdsgestaltning, varför förenklad idéskiss krävs. Ger grepp om för- och nackdelar av olika placeringar av tomtens innehåll. 

​

Idéutkast 

Fokus på struktur, funktioner och formspråk: 12 000–15 000 kr

Passar dig som vill anlägga själv. Inspiration och idéer. Enkel trädgårdsskiss som utgår från husets placering och planlösning samt tomtens faktorer (sol/skugga, insyn, utsikt, vind, höjdskillnader osv), önskade funktioner och innehåll. Ej exakta nivåer, mått osv.

​

Idéskiss/trädgårdsgestaltning 

”Allt finns med, men ej högsta detaljgrad”: 25 000–35 000 kr 

Storlekar och nivåer på uteplatser, trappor, gångar, murar osv. Karaktär, formspråk, materialval och växtförslag. Placering träd, buskar, häckar, armaturer. Fungerar som underlag till anläggningsofferter, slutliga detaljer tas på plats.

Vissa delar kan kompletteras med högre detaljgrad (se nedan.)

​

Illustrationsplan/trädgårdsritning 

Högsta detaljnivå: från 35 000 kr

Exakta mått och nivåer. Detaljer som läggningsmönster, materialspecifikationer, växtbeskrivning, planteringsplan, mängdberäkning och kvalitéer på växter, växtbeställning, anvisningar till anläggare. 

​

Trädgårdsanläggning 

Läs mer om anläggning här.

Trädgårdsdesign 

– idéskiss eller trädgårdsritning

trädgårdsgestaltning, illustrationsplan

​

Uppdragsnivå beror på hur skissen ska användas. 

Prisskillnad beror på önskat innehåll och tomtens svårighetsgrad. Nivåskillnader kräver mer arbete. 

​

Markplaneringsskiss 15 000-25 000 kr

Lämnas med fördel till markentreprenör i tidigt skede. 

Besparar mycket tid och arbete inför finanläggning. Baseras på blivande trädgårdsgestaltning, varför förenklad idéutkast först måste göras.

​

Idéutkast 12 000–15 000 kr

Fokus på struktur och funktioner. Passar dig som vill anlägga själv. Inspiration och idéer. Design utifrån husets och tomtens faktorer samt önskade innehåll. Ej exakta mått och nivåer.

​

Idéskiss/trädgårdsgestaltning 25 000–35 000 kr

”Allt finns med, men ej högsta detaljgrad”.  

Storlekar och nivåer på uteplatser, trappor, gångar, murar osv. Karaktär, formspråk, materialval och växtförslag. Placering av växtlighet och armaturer. Fungerande underlag för anläggningsofferter.

​

Illustrationsplan/trädgårdsritning Från 35 000 kr

Högsta detaljnivå. Exakta mått och nivåer. Detaljer som läggningsmönster, materialspecifikationer, växtbeskrivning, planteringsplan, mängdberäkning och kvalitéer på växter, växtbeställning, anvisningar till anläggare. 

​

Trädgårdsanläggning Läs mer  här

Vi gör även Rådgivningsbesök (konsultationer) på tomt,

Turboträdgård (designskiss direkt på plats), beskärning, trädfällning.

Tomtbesök ingår i alla rituppdrag med 1500 kr (1 h på plats, max körtid 1 timme t o r), och  inkluderas i senare offert. För oss är det självklart att ta betalt för vår arbetstid, men första mötet är prisreducerat. Total arbetstid för uppstartsmötet (samtal och korrespondens, genomgång och utskrift av checklista och ritningar, körtid, tomtmöte, viss inmätning, anteckningar, offert) är 4-5 timmar. 

​

Turboträdgård 

Två erfarna trädgårdsarkitekter arbetar fram trädgårdsdesignen på plats (8 timmar inkl körtid och förberedelser). Skissen har fokus på struktur, funktionsytor, formspråk och karaktär. Viktiga materialförslag och växtval ges.  

18 000 kr, exkl milersättning.

​

Rådgivning 

2 timmar på tomten.

Ni väljer innehåll. Bolla idéer och problem.  2500 kr (körtid 1 timme).

​

Bygglovsritningar (och marklov) debiteras med 900 kr/timme. Offereras.

​

Alla priser inkl moms.

Cajsa Lundin

trädgårdsdesigner

0708-224603

Klicka för e-post