Kontakt

Vad kan vi hjälpa till med?

Prisexempel trädgårdsdesign i Kalmar/Öland

(OBS: Priserna anpassas efter tjänstens innehåll och tomtens beskaffenhet)

Markplaneringsplan

15 000 - 25 000 kr

Trädgårdsgestaltning/
Idéskiss

20 000 - 35 000 kr

Illustrationsplan

35 000 kr och uppåt

Idéutkast

15 000 - 20 000 kr