Kontakt

Vad kan vi hjälpa till med?

Prisexempel på trädgårdsdesign i Stockholm

(OBS: Priserna är endast exempel. Priser och tjänster anpassas efter tomtens specifika omständigheter)

markplaneringsplan

15 000 - 25 000 kr

trädgårdsgestaltning/
Idéskiss

20 000 - 35 000 kr

illustrationsplan

35 000 kr och uppåt

idéutkast

15 000 - 20 000 kr