dddd
logo

Trädgårdsdesign Stockholm

Form och Funktion hjälper dig med allt inom trädgårdsdesign i Stockholm.
Vi hjälper dig med markplaneringsplan, idéutkast, trädgårdsgestaltning, trädgårdsritning och mycket mer.

Vi drivs av vårt intresse

Funktion kommer
alltid först

Det börjar med ett besök

Här börjar din trädgårdsdröm

Ett tomtbesök ingår i alla rituppdrag med 1 500 kr (1h på plats, max körtid 1h t/r). Vi går tillsammans igenom din trädgård för att konkretisera både dina visioner och tomtens beskaffenhet. Uppstartsmötet klargör också den omfattning och detaljnivå som krävs för designuppdraget, vilket senare tydliggörs i offerten. Självklart är era önskemål i fokus, och i kombination med vår kunskap och erfarenhet kommer vi att skapa en trädgård som överträffar dina förväntningar.
Väljer du istället rådgvningsbesök kostar det 3 000 kr (2 h på plats)

Vad kan vi hjälpa till med?

Prisexempel på trädgårdsdesign i Stockholm

(OBS: Priserna är endast exempel. Priser och tjänster anpassas efter tomtens specifika omständigheter)

Markplaneringsplan

15 000 - 25 000 kr

Trädgårdsgestaltning/
Idéskiss

18 000 - 30 000 kr

Illustrationsplan

35 000 kr och uppåt

Idéutkast

12 000 - 18 000 kr

Vi skräddarsyr alltid!

Övriga lösningar och tjänster

Rådgivning

2 timmar på tomten. Ni väljer innehåll. Bolla idéer och problem. 3000 kr (körtid 1 timme).

Turboträdgård

Har du bråttom? Vi arbetar fram en trädgårdsdesign på plats (8 timmar två personer inkl körtid och förberedelser). Fokus på struktur, funktionsytor, formspråk och karaktär. Även material- och växtförslag. 18 000 kr.

Bygg- & Marklov

Debiteras med 950 kr/timme. Offereras.
(Just nu gör vi inte bygglovsritningar)

Markplaneringsplan

Med övergripande trädgårdsdesign: 15 000-25 000 kr.

Markplaneringsskiss lämnas med fördel till markentreprenör i tidigt skede.

Besparar mycket tid och arbete inför finanläggning genom:

• rätt nivåplanering direkt,
• grävning för träd och häckar på rätt plats,
• förberedelse av rätt undermaterial på olika ytor (växter, gräs, hårdgjorda ytor som gångar, parkering, murar, trädäck),
• utdragna tomrör till genomtänkta belysningsplaceringar,
• spara befintligt innehåll (stenar, klippor, buskar, träd) för att integrera i designen.

Markplanering baseras på blivande trädgårdsgestaltning, varför en funktionsplan (förenklad idéskiss) krävs. Ger grepp om för- och nackdelar av olika placeringar av tomtens innehåll.

Idéutkast

Fokus på tomtens struktur, funktioner och formspråk: 12 000–18 000 kr.

Passar dig som ska anlägga själv. Skalenlig men enklare trädgårdsskiss. Alla önskade funktioner och formspråk framgår, gestaltat med hänsyn till tomtens alla faktorer (som sol/skugga, insyn, vind, höjdskillnader) och husets planering. Ej exakta nivåer, längder, bredder, areor.

Idéskiss/trädgårdsgestaltning

”Allt finns med, men ej högsta detaljgrad”: 18 000–30 000 kr.

Uppskattade beräknade storlekar och nivåer på uteplatser, trappor, gångar, murar osv. Karaktär, formspråk, materialval och växtförslag kopplat till illustrationsplanen. Placering träd, buskar, häckar, armaturer. Fungerar som underlag till anläggningsofferter, slutliga detaljer tas på plats. Partiella delar kan kompletteras med högre detaljgrad (se nedan) och/eller perspektivskisser.

Illustrationsplan/trädgårdsritning

Högsta detaljnivå: från 35 000 kr.

Exakta mått och nivåer angivna. Detaljer som läggningsmönster, materiallista med specifikationer, växtbeskrivning, planteringsplan, mängdberäkning och kvalitéer på växter, växtbeställning, anvisningar till anläggare.