Trädgårdsdesign – idéskiss eller trädgårdsritning

– trädgårdsgestaltning, trädgårdsritning, idéskiss, illustrationsplan.


Specificerad offert lämnas efter tomtbesök. 

Uppdragsnivå beror främst på hur skissen ska användas. 

Prisskillnad beror på önskemål om innehåll och tomtens svårighetsgrad. 

Tomter med nivåskillnader kräver mer med nivåberäkningar, murar och trappor. 


Markplaneringsplan 

med övergripande trädgårdsdesign: 15 000-25 000 kr

Markplaneringsskiss lämnas med fördel till markentreprenör i tidigt skede. 

Besparar mycket tid och arbete inför finanläggning genom:

• rätt nivåplanering direkt,

• grävning för träd och häckar på rätt plats,

• förberedelse av rätt undermaterial på olika ytor (växter, gräs, hårdgjorda ytor som gångar, parkering, murar, trädäck),

• utdragna tomrör till genomtänkta belysningsplaceringar,

• spara befintligt innehåll (stenar, klippor, buskar, träd) för att integrera i designen.


Markplanering baseras på blivande trädgårdsgestaltning, varför en funktionsplan (förenklad idéskiss) krävs. Ger grepp om för- och nackdelar av olika placeringar av tomtens innehåll. 


Idéutkast 

Fokus på tomtens struktur, funktioner och formspråk: 12 000–18 000 kr

Passar dig som vill anlägga själv. Inspiration och idéer. Enkel skalenlig trädgårdsskiss som utgår från husets och tomtens faktorer (sol/skugga, insyn, utsikt, vind, höjdskillnader osv), önskade funktioner och innehåll. Ej exakta nivåer, mått osv.


Idéskiss/trädgårdsgestaltning 

”Allt finns med, men ej högsta detaljgrad”: 18 000–30 000 kr 

Uppskattade beräknade storlekar och nivåer på uteplatser, trappor, gångar, murar osv. Karaktär, formspråk, materialval och växtförslag kopplat till illustrationsplanen. Placering träd, buskar, häckar, armaturer. Fungerar som underlag till anläggningsofferter, slutliga detaljer tas på plats. Partiella delar kan kompletteras med högre detaljgrad (se nedan) och/eller perspektivskisser.


Illustrationsplan/trädgårdsritning 

Högsta detaljnivå: från 35 000 kr

Exakta mått och nivåer angivna. Detaljer som läggningsmönster, materiallista med specifikationer, växtbeskrivning, planteringsplan, mängdberäkning och kvalitéer på växter, växtbeställning, anvisningar till anläggare. 


Trädgårdsanläggning 

Läs mer om anläggning här

Trädgårdsdesign 

– idéskiss eller trädgårdsritning

trädgårdsgestaltning, illustrationsplan


Uppdragsnivå beror på hur skissen ska användas. Prisskillnad beror på önskat innehåll och tomtens svårighetsgrad. Nivåskillnader kräver mer arbete. 


Markplaneringsskiss 15 000-25 000 kr

Lämnas med fördel till markentreprenör i tidigt skede. Besparar mycket tid och arbete inför finanläggning. Baseras på blivande trädgårdsgestaltning, varför en funktionsplan först måste upprättas.


Idéutkast 12 000–15 000 kr

Fokus på struktur och funktioner. Passar dig som vill anlägga själv. Inspiration och idéer. Design utifrån husets och tomtens faktorer samt önskade innehåll. Ej exakta mått och nivåer.


Idéskiss/trädgårdsgestaltning 

25 000–35 000 kr

”Allt finns med, men ej högsta detaljgrad”.  

Storlekar och nivåer på uteplatser, trappor, gångar, murar osv. Karaktär, formspråk, materialval och växtförslag. Placering av växtlighet och armaturer. Fungerande underlag för anläggningsofferter.


Illustrationsplan/trädgårdsritning 

Från 35 000 kr

Högsta detaljnivå. Exakta mått och nivåer. Detaljer som läggningsmönster, materialspecifikationer, växtbeskrivning, planteringsplan, mängdberäkning och kvalitéer på växter, växtbeställning, anvisningar till anläggare. 


Trädgårdsanläggning Läs mer  här

Vi gör även Rådgivningsbesök (konsultationer) på tomt,

Turboträdgård (designskiss direkt på plats), beskärning, trädfällning.

Tomtbesök ingår i alla rituppdrag med 1500 kr (1 h på plats, max körtid 1 timme t o r), och  inkluderas i senare offert. För oss är det självklart att ta betalt för vår arbetstid, men första mötet är prisreducerat. Total arbetstid för uppstartsmöte (korrespondens, koll underlag och checklista, utskrifter, körtid, tomtmöte, inmätning/fotning, anteckningar, offert) är 3,5-5 timmar. 


Turboträdgård 

Har du bråttom? Vi arbetar fram en trädgårdsdesign på plats (8 timmar två personer inkl körtid och förberedelser). Fokus på struktur, funktionsytor, formspråk och karaktär. Även material- och växtförslag. 18 000 kr.


Rådgivning 

2 timmar på tomten.

Ni väljer innehåll. Bolla idéer och problem. 3000 kr (körtid 1 timme).


Bygglovsritningar (och marklov) debiteras med 950 kr/timme. Offereras. (Just nu gör jag inte bygglovsritningar)


Alla priser inkl moms.


Efter utbildning har jag sedan 2008 arbetat som trädgårdsdesigner – ett komplext, utmanande, och variationsrikt yrke.

Innan var jag grafisk formgivare och illustratör. Har även designat  textil- och inrednings-produkter. 

Egen företagare har jag varit sedan 1999.


trädgårdsarkitekt, trädgårdsdesigner, trädgårdsarkitekt Stockholm

Cajsa Lundin

trädgårdsdesigner

0708-224603

Klicka för e-post