Trädgårdsdesign Kalmar

Kalmar — Öland

Söker du trädgårdsdesigner i Kalmar eller på Öland? Välkommen till oss!

Designplan, trädgårdskonsultation, gestaltningsförslag, idéskiss, trädgårdsriting, anläggning, beskärning

Förenkla med en trädgårdsplan

Funktion kommer först

Behöver ni hjälp att ta fram en långsiktig trädgårdsplan, med estetisk och funktionell trädgårdsdesign i Kalmar? Med en väl genomtänkt trädgårdsskiss blir trädgårdsgestaltningen ändamålsenlig till tomt, arkitektur och egna behov. Anläggningen förenklas, blir säkrare och kostnadseffektivare.

Vi hjälper er med allt från funktionsplan (disposition), problemlösning, idéer och kreativa lösningar till växtval och belysning. Vi utför även trädgårdsanläggning.

Anlita oss för trädgårdsdesign med rätt karaktär, material, formspråk, proportioner och växter!

skiffersten utanför entré
trädgårdsdesign Stockholm granithäll

DET BÖRJAR MED ETT BESÖK

HÄR BÖRJAR DIN TRÄDGÅRDSDRÖM

Ett tomtbesök ingår i alla rituppdrag med 1 500 kr (1h på plats, max körtid 1h t/r). Vi går tillsammans igenom din trädgård för att konkretisera både dina visioner och tomtens beskaffenhet. Uppstartsmötet klargör också den omfattning och detaljnivå som krävs för din trädgårdsdesign, vilket senare tydliggörs i offerten.

Självklart är era önskemål i fokus, och i kombination med vår kunskap och erfarenhet kommer vi att skapa en trädgård som överträffar dina förväntningar.

Väljer du istället rådgvningsbesök kostar det 3 000 kr (2 h på plats)

Vad kan vi hjälpa till med i och runt om Kalmar?

Guide till uppdragsformer av trädgårdsdesign

(OBS: Priserna är endast exempel. Priser och tjänster anpassas efter tomtens specifika omständigheter)

Trädgårdsrådgivning

TRÄDGÅRDSRÅDGIVNING

Få värdefulla idéer och kunskap: 3 000 kr.

2 timmar på tomten. Kund väljer innehåll. Bolla idéer och problem. En trädgårdskonsultation kan ge designtips, material- och växtförslag, för- och nackdelar med olika lösningar. Uppskattad uppdragsform som med liten investering garanterat bidrar till smartare och vackrare utemiljö. Inga skisser ingår. Kunden antecknar. Faktablad och listor tillhandahålls efter relevans för uppdragets innehåll.

Markplaneringsplan

Med enkelt idéutkast: 15 000-25 000 kr.

Markplaneringsskiss lämnas med fördel till markentreprenör i tidigt skede.

Besparar mycket tid och arbete inför finanläggning genom:

• rätt nivåplanering direkt,
• grävning för träd och häckar på rätt plats,
• förberedelse av rätt undermaterial på olika ytor (växter, gräs, hårdgjorda ytor som gångar, parkering, murar, trädäck),
• utdragna tomrör till genomtänkta belysningsplaceringar,
• spara befintligt innehåll (stenar, klippor, buskar, träd) för att integrera i designen.

Markplanering baseras på blivande trädgårdsgestaltning, varför en funktionsplan (förenklad idéskiss) krävs. Ger grepp om för- och nackdelar av olika placeringar av tomtens innehåll.

Utkast exempel

IDÉUTKAST

Fokus på tomtens struktur, funktioner och formspråk: 15 000–20 000 kr.
Passar dig som ska anlägga själv. Skalenlig men enklare trädgårdsskiss. Alla önskade funktioner och formspråk framgår, gestaltat med hänsyn till tomtens alla faktorer (som sol/skugga, insyn, vind, höjdskillnader) och husets planering. Ej exakta nivåer, längder, bredder, areor.
ideskiss

IDÉSKISS/TRÄDGÅRDSGESTALTNING

”Allt finns med, men ej högsta detaljgrad”: 20 000–35 000 kr.
Skalenlig planskiss med förklaringar och inspirationsbilder. Karaktär, formspråk, materialval och växtförslag passande arkitektur och omgivning. Genomtänkta ytor, rörelsemönster, insynsskydd, nivåer och placeringar av allt önskat innehåll i trädgården, som uteplatser, trappor, pool, växter, armaturer osv. Placering träd, buskar, häckar, armaturer. Fungerar som underlag till anläggningsofferter, slutliga detaljer tas på plats. Partiella delar kan kompletteras med högre detaljgrad (se nedan) och/eller perspektivskisser.
ideskiss

ILLUSTRATIONSPLAN/TRÄDGÅRDSRITNING

Högsta detaljnivå: från 35 000 kr.
Exakta mått och nivåer angivna. Detaljer som läggningsmönster, materiallista med specifikationer, växtbeskrivning, planteringsplan, mängdberäkning och kvalitéer på växter, växtbeställning, anvisningar till anläggare.
Trädgårdsdesign Stockholm

Trädgårdsanläggning

Vi gör främst anläggning av de trädgårdar vi själva designat. Vår absoluta styrka är att anlägga större delar, där allt från markplanering, trä, sten, betong, växter och belysning ingår. (Alltså inte enbart en stenläggning eller en mur). Designuppdraget är oftast fristående. Skalenlig ritning krävs för att lämna offert på trädgårdsanläggning. Vi kan också jobba med helhetslösning mot en givet budget där vi presenterar lite enklare idéutkast, med fördelen att designer, anläggare och kund kan anpassa och utveckla detaljer vart efter.